ธุรกิจ                     : เป็นโรงงานรับจ้างผลิตและส่งออกงานปักทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยเครื่องปักคอมพิวเตอร์, ปักเครื่องหมายติดเสื้อ,
                                 ตัดแต่งงานปักบนผ้า, งานปักเลื่อม, งานปักเเบบฟู, งานติดเพชรหรือหินประดับ, งานฉลุลายบนผ้าหรือหนัง และสินค้า
                                 ที่เกี่ยวกับประเภทงานเย็บปักถักร้อยทุกประเภท
ก่อตั้งเมื่อ              :    พ.ศ. 2531
กำลังการผลิต      :    750,000 ชิ้น / เดือน
จำนวนพนักงาน   :    250 คน

 • วิสัยทัศน์

  “ มุ่งสู่การเป็นบริษัทฯ ที่ประสบความสำเร็จต่อการการสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้าและผู้มีส่วนร่วม อาทิ ลูกจ้าง ผู้ส่งมอบ สังคม และ ผู้ถือหุ้นของเรา”

   

 • ภารกิจ

  “ หน้าที่ของเรา คือ การจัดหาผลิตภัณฑ์งานปักที่มีประสิทธิภาพ และมีการส่งมอบที่ตรงต่อเวลาด้วยวิธีการหันหน้าเข้าหาลูกค้าร่วม สร้างพันธะสัญญา โดยการอุทิศตน ความเชื่อมั่นและการทำงานเป็นทีม เพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่องอีกทั้งเสริมพื้นฐานชีวิตที่ดีให้กับพนักงานของเรา ”

 • คุณค่า

  "ความมุ่งมั่นของฝ่ายบริหาร ที่จะทำงานให้เป็นเลิศ
  การพัฒนาหาสิ่งใหม่ๆ มาบริหารคุณภาพ
  ลูกค้ามีความสำคัญต่อบริษัทฯ
  ตั้งเป้าหมาย วัตถุประสงค์ที่เป็นจริง และสามารถทำได้
  เราพร้อมที่จะเปิดรับความคิดเห็น และมาพัฒนางานของบริษัทฯ"

   

'งานปักคุณภาพดี ราคาถูก

บริษัท ไมโครการปัก จำกัด
75 ซอยพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ แขวงคลองบางบอน
เขตบางบอน  กรุงเทพมหานคร 10150.
เบอร์โทรศัพท์ : 02) 8998611-5,
แฟกซ์ (ต่างประเทศ) (02) 4157395,
แฟกซ์ (ในประเทศ)  (02) 4157396
อีเมล์ : micro@microemb.com
Copyright © 2013 Micro Embroidery Co.,Ltd. All Rights Reserved.

Facebook
Line1: pang-vijitra
Line2: roj-kaewphom
Line3: utai-khemphoo